Foredrag: Metallsøking i Vestfold

INFORMACJE O IMPREZIE

Metallsøker Øystein Moe og fylkesarkeolog Ragnar Orten Lie kommer til Midgard vikingsenter for å fortelle om metallsøking i fylket. Midgard vikingsenters venneforening arrangerer.

De senere årene har metallsøk bidratt til å endre oppfatningen av Vestfolds oldtid. I løpet av kvelden vil flere spennende metallsøkerfunn bli presentert.

Bruken av metallsøk åpner for nye muligheter til samarbeid mellom forvaltning og frivillighet. Med den stadig økende bruken er det imidlertid også behov for klare retningslinjer på området, og disse vil bli presentert under foredraget.

viking
midgard
metal
metaldetektor
kunnskap
foredrag