Foredrag: Vi betaler skatt!

Arrangementsinformasjon

Det å betale skatt er noe vi i dag har til felles med middelalderens mennesker. Foredrag av David Hill.

Som i dag var nok ikke alle like fornøyde med skatten, og hvordan rikets inntekter ble benyttet.

Et skille mellom vikingtid og middelalder er overgangen fra en sosialøkonomi til en skatteøkonomi. For middelalderkongedømmet var innkreving av skatt helt nødvendig, og førte til en utvikling av et effektivt forvaltningsapparat. Byene vokste seg store av inntektene, og kirken økte sin makt. Men hvordan ble skatter og forpliktelser betalt?
Etter svartedauden sine herjinger på midten av 1300-tallet gikk skatteinntektene ned. Hvilke konsekvenser fikk dette for den norske middelalderstaten?

David Hill jobber som arkeolog og forsker ved NIKU i Tønsberg.