Foredrag: Kunne kvinner ri?

Arrangementsinformasjon

Spørsmålet ble reist i en av Midgards tidligere utstillinger, der en stigbøyle var utstilt i et monter. Foredrag av Brit Berggren som Midgard vikingsenters venneforening arrangerer.

Det finnes mange sterke kvinneskikkelser fra vikingtiden, en tid da de hadde både makt og rettigheter som sener i historien skulle fratas dem. Med dette foredraget markerer vi stolt kvinnedagen på Midgard vikingsenter.

Stigbøylen slår an temaet kvinner på hesteryggen. Både skjoldmøyer og amasoner vil inngå i denne fremstillingen, som antikkens Cloelia “som rømte fra fienders leir til Rom”, og andre hestekvinner.

Brit Berggren er fra Horten, er utdannet etnolog, og er professor emerita ved Universitet i Bergen.

Foredraget er inkludert i ordinær inngangsbillett.

viking
midgard
hest
riding
historie
kunnskap
foredrag