page view image

NFEA 2022

EVENT INFORMATION
event image

Norsk Forum For Eksperimentell Arkeologi arrangeres på Midgard vikingsenter 16-18. september 2022.

Konferansen skal bidra til økt fokus på eksperimentell arkeologi blant arkeologer, i museene ogi det frivillige miljøet.

Konferansebillett til arrangementet inkluderer kaffe/te, enkel mat fredag kveld, lunsj lørdag og søndag.

For mer informasjon, se: https://www.facebook.com/events/419777616277534

Ta kontakt innen  torsdag 15.9 kl 1200 hvis du har allergi eller er vegetarianer/veganer.

Program:

Fredag 16.9

 • 12:00-12:30: Registrering og kaffe
 • 12:35-12:45: Velkommen til Vestfoldmuseene og Midgard Vikingsenter
 • 12:45-13:30 Jannie Marie Christensen "Eksperimentelarkæologi set gennem akademiske briller" 
 • Hvad gør eksperimentelarkæologi akademisk og eventuelt adskiller den fra eksperientelarkæologi? Hvorfor er det så vigtigt og hvordan laves eksperimentelarkæologi akademisk? Tese og teoriopbygning, danske praktiske eksempler før og nu samt samarbejdsmuligheder.

 • 13:35-14:20: Terje Gansum «Gildehallen som argument»
 • I 2007 ble de første 10 millionene bevilget til bygging av en hall på Borre og den ble åpnet i 2013. Hvilke overveielser lå til grunn før beslutningen om å bygge og hva slags bygg er nå Gildehallen? Det er ikke en rekonstruksjon, det er ikke en kopi, men det er et argument i debatten om hvordan haller fra yngre jernalder kan ha sett ut. I dette foredraget vil jeg fortelle om hvordan prosessen med å bygge et argument forløpte og hva vi kan lære av dette.

 • 14:20-14:45: Benstrekk og kaffe
 • 14:45-15:30: Jan Knutsen "Materialenes betydning innen arkeologisk rekonstruksjon av vikingskip."
 • Det er ikke nok å finne en tilfeldig eik når du skal lage en arkeologisk rekonstruksjon av noe som er laget av eik. Du må finne det rette treet som gjenspeiler det emnet du skal rekonstruere.

 • 16:00: Sosialt samvær i Gildehallen, med enkel mat, alkoholsalg og noe aktivitet.


Lørdag 17.9

 • 10:00-10:30: Kaffe og småprat
 • 10:30-11:15: Kari Marie Helland «Getting to grips with food in the past”
 • If you really want to understand what food in the past was like, how it was regarded, treated and eaten, you also need to know how it was produced, it’s economic and symbolic value, where you could get what and who had access to what, as well as all the technologies and equipment involved in producing and preparing the food.
  This talk will mainly focus on the practical context, conditions and requirements for food production and consumption, not so much on the actual food eaten, as I think it elemental in understanding the food ways of any time period.
 • 11:15-11:30: Kort benstrekk og kaffe
 • 11:30-12:15: Nils Anderssen og Bernt-Egil Tafjord «Anarki og Arkeologi»
 • "I forbindelse med utstillingen Anarki og Arkeologi ble det laget et sverd og et relikvieskrin basert på metalldetektorfunn fra Sem i Øvre Eiker. Funnene var små bruddstykker av et sverd fra 5-600 tallet og et skrin fra 800 tallet. Siden materialet var såpass begrenset, har prosessen med å lage disse på ingen måte vært lett eller rett frem. I foredraget vil vi gå inn på hva vi kan lærte av fragmentene slik de er i dag og hvordan det har gitt oss et fundament for å utarbeide for tolkningene vi har gjort. Vi kommer også til å se på den rent håndverksmessige prosessen av arbeidet."
 • 12:15-13:00: Lunsj
 • 13:05-13:50: Morten Kutschera «TBA»
 • 13:55-14:45: Anja Mansrud «Steinalderens beinteknologier: praktiske og teoretiske utfordringer med en eksperimentell tilnærming»

Dette foredraget vil sette søkelys på steinalderens beinhåndverk, med utgangspunkt i eksperimentell tilvirking av fiskekroker. Rekonstruksjon av forhistoriske teknologier krever praktisk forståelse og erfaring som arkeologer oftest mangler. Betydningen av samarbeid med praktikere kan neppe undervurderes. Men å oversette praktisk forståelse og taus kunnskap til vitenskapelig aksepterte begreper og tolkninger byr også på utfordringer, hvor praktikeren kan ha nytte av akademikeren. Steinalderens håndverk involverte økologisk kunnskap, sosiale forhold, kulturelle tradisjoner og andre variabler som er umulige å gjenskape i nåtiden. Mange spørsmål knyttet til den sosiale konteksten, som organisering av håndverket og kunnskapsoverføring, kan ikke alene besvares av eksperimenter, men er eksplisitt eller implisitt formet av teoretiske rammeverk. Jeg vil dels presentere resultater av praktiske forsøk rettet mot å forstå hvordan fiskekrokene ble laget, hvilke beinslag og steinredskaper som ble benyttet, og hvilke operasjonelle kjeder som var involvert, og dels diskutere hvordan vi kan applisere metode og teori i eksperimentell arkeologi.

 • 14:45-15:00: Kort benstrekk og kaffe
 • 15:00-15:45: Astri Bryde «Å veve rundt på vikingtidsvis»
 • Osebergrevlen sett i relasjon til den lille opprettstående vevstolen og andre tekstilredskaper fra Osebergfunnet
 • 16:10-17:00: Omvisning i Borreparken
 • 17:30: Middag i Gildehallen (Egen påmelding) Baren åpner 17:00

Søndag 18.9

Publikumsdag med demonstrasjoner og eksperimenter.